ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
## โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เห็นศิลปวัฒนธรรมของต่างพื้นที่ โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม : (จันทร์จิรา แพทย์นาดี รายงาน).........(คลิกชม ภาพกิจกรรม) ##
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,14:03   อ่าน 50 ครั้ง